divendres, 11 de desembre del 2009

Nadala del silenci


Nadala del silenci

Des de la nit que es trenca en plor d’infant
al triple plany que el mapa desballesta,
ja ho he dit tot sobre Nadal, no em resta
sinó el silenci, que és el millor cant.

No hi ha motius per a la joia quan
la mort la vida va ombrejant funesta
i celebrar amb orgies la gran festa
palesa una mentida vergonyant.

Betlem ja no és Betlem, és el Calvari:
corrents la Mare muda pel sudari
l’íntim bolquer i acotxa el Noi plorant.

Fills en el Fill, a tots ens arrecera
la seva falda en permanent espera
de la major naixença amb Déu-Infant.

+Si el meu silenci és crit en negra nit
mentre ens estem gestant cap a l’aurora,
doneu aquest poema per no escrit.

Climent Forner

Nadal 2009
Viver i Serrateix (Berguedà)

*Xilografia d’Antoni Gelabert: Queralt (1975)