dijous, 3 de març del 2011

UN FIL DE VEU
UN FIL DE VEU

--NAVÀS (Bages) Biblioteca Municipal Josep  Mas Carreras. 25 de febrer 2011
--Llibre: UN FIL DE VEU. Poemes. Rossend Sellarés Obradors.
El Sr. Joserp Oliva, alcalde, va obrir l'acte lamentant-se de l'absència del Sr. Jaume Huch. que no hi pogué assistir a causa d'una malaltia, i felicitant-se al mateix temps d'una celebració literària com aquesta, motivada per un autor navassenc.
Mn. Climent va començar felicitant-se també dels tres actes literaris a celebrar a Navàs en pocs dies de diferència com si fossin un desafiament a la greu crisi econòmica que tant ens afecta en l'actualitat. A continuació féu com un resum del seu pròleg afirmant que el Rossend Sellarés, popularment conegut a Navàs com el " Sendo", s'estrenava com a poeta amb aquest primer llibre i desitjant que el seu "fil de veu" actual arribi amb el temps a brollar a raig fet talment les Fonts del Llobregat. En va fer notar sobretot la riquesa de llenguatge, l´us juganer de les paraules i el to d'una poesia que intenta de refer l'aliança amb el poble senzill. A continuació l'autor i un seguit de rapsodes recitaren, alternant-se, alguns poemes del recull, acompanyats a la guitarra per Martí Riera. I el recital s'acabà amb un dels textos musicats pel duet Mecànica Orgànica, de Ripoll.